PER QUÈ ÉS IMPORTANT TENIR UNA PATRONAL INDEPENDENTISTA?

A Catalunya hi havia associacions empresarials territorials, ja fossin locals, comarcals o sectorials, però no hi havia cap patronal que cobrís l’espectre ideològic independentista.

Per aquest motiu, hem creat Anem X Feina, una patronal independent i independentista per dotar el país d’una representativitat social i nacional fins fa poc inexistent dins el món empresarial.

COM HO HEM FET?

Ho hem fet amb una patronal, Anem X Feina, que té un missatge clar i directe en l’àmbit empresarial, i inequívoc en l’àmbit nacional. Hem ajudat a crear i enfortir aquesta associació empresarial del segle XXI, moderna, sostenible, propera als empresaris i autònoms, que promou el talent, actua en xarxa, i que actua com a facilitadora de negoci entre els empresaris catalans.

ASSOCIA'T A: