QUÈ ÉS LA SOBIRANIA FISCAL?

Fer sobirania fiscal significa pagar els impostos estatals, habitualment recaptats per la hisenda espanyola, a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). Qualsevol persona física o jurídica que pagui taxes a la hisenda espanyola pot fer sobirania fiscal i atorgar el cobrament d’aquests impostos a la Generalitat. Aquesta acció és totalment legal, ja que les diferents administracions de l’estat actuen sota el principi de finestreta única.

Actualment la Generalitat tan sols recapta el 5,3% dels impostos que paguem les catalanes i els catalans, bàsicament aquells que són propis de la Generalitat (grans establiments comercials, habitatges buits, actius no productius…) i aquells cedits per l’Estat espanyol (successions i donacions, patrimoni, actes jurídics documentats i transmissions patrimonials). Els grans impostos (IVA, IRPF, IS) els recapta l’Estat directament i en transfereix una part a les comunitats autònomes.

PER A QUÈ SERVEIX?

Serveix per empènyer el govern de Catalunya a enfortir l’Agència Tributària de Catalunya perquè gestioni un volum superior de recaptació i d’informació tributària. D’aquesta manera també contribueix a forjar una de les eines imprescindibles per avançar cap a la culminació de la independència.

Després del cop del 155, i malgrat la poca predisposició de l’actual govern català per avançar cap a l’emancipació nacional, la sobirania fiscal és una acció que permet anar prenent poder a l’administració espanyola i atorgar-li a la catalana. La societat civil organitzada ha de ser la clau per reforçar les institucions i obligar-les a estar més ben preparades davant una futura ruptura amb l’Estat espanyol.

Des de l’Assemblea s’anima a les persones assalariades, empreses, autònoms, entitats, sindicats, patronals, partits polítics i administracions públiques, a apoderar el govern de Catalunya perquè tingui el control de la major part possible de la recaptació dels impostos que paguen les catalanes i els catalans. 

FES SOBIRANIA FISCAL: